Slutat i kören 1

För medlemmar som slutat men kanske kan komma tillbaka.